Lorem ipsum

Endüstriyel Tasarım İçin Gerekli Belgeler

 - Başvuru dilekçesi,
 - Tasarımın görsel anlatımını içeren tarifname (1 adet),
 - Tasarımın görsel anlatımı ( 8x8 cm ebadında 1 adet),
 - İmza sirküleri ve faaliyet belgesi,
 - Başvuru ve yayın harcının ve rüçhan hakkı talep ediliyorsa harç ve ücretinin ödendiğini gösterir belge,
 - Vekaletname ( Noter tasdikine gerek yoktur. Başvuru sahibi tüzel kişi ise şirket kaşesi
üstüne yetkili imzası ile vekaletname tamamlanır, gerçek kişi ise başvuru sahibinin adı ve imzası ile tamamlanır.)

Yukarıda bildirilen tüm bu belgeler online ortamda ulaştırılabilir.


> Endüstriyel Tasarım Tescil Hizmet Bedeli

Bir Tasarım İçin Endüstriyel Tasarım Tescil Hizmet Bedeli 139 TL + KDV'dir.
2.den itibaren ilave her tasarım için 50 TL + KDV'dir.

> Resmi Harçlar

Bir tasarım için tescil başvuru ücreti 100 TL. 
2.den itibaren ilave her tasarım için tescil başvuru ücreti 35TL. 


* Siyah-beyaz her bir resim için yayın ücreti 20 TL. 
* Renkli her bir resim için yayın ücreti 40 TL.
Resmi Harçlara KDV dahildir.

Tescil ve Ek Resim İçin Hizmet Bedeli Alınmamaktadır.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ İŞLEM BASAMAKLARI

İŞLEMLER

İlgili Kurumda başvurunun dosyalanması

İlgili Kurumda başvurunun incelenmesi

İlan kararı(Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde tasarımın yayınlanması)

Tescil Belgesi*

*5’er yıllık süreler ile yenilenmek suretiyle 25 yıldır.

SÜRESİ

1 Gün

2 ay(takriben)

6 ay
 

Kontrolüne müteakip 1 gün içerisinde müvekkile ulaştırılır.

 

 

Geri Dön