Lorem ipsum

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgiler

Endüstriyel Tasarım Koruması

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri ile birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri,grafik semboller ve tipografik karakterleri de kapsamak üzere bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütününü oluşturan tasarımların ayırt edici nitelik içeren ve yeni olanlarının tescil edilmesi ve sahiplerinin, bu tasarımları içeren ürünleri belirli bir süre (25 yıl) üretme hakkına sahip olmaları, tasarım koruması olarak tanımlanmaktadır.

Koruma Süresi


İlgili kurum nezdinde tescile bağlanan endüstriyel tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır.Bu süre endüstriyel tasarım tescil belgesinin 5'
er yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

Tasarımda Yenilik ve Ayırt Edicilik

Tasarımlarınızın koruma altına alınabilmesi için öncelikle yeni olması gerekmektedir.

Yenilik Nedir?

Bir endüstriyel tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.Tasarım, başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri olan kişilerin suiistimali sonucu kamuya sunulursa, endüstriyel tasarım yeniliği etkilenmez. Dolayısıyla, bir sene önceden piyasaya sunulmuş ürünler yeni olmadığı ve bilindik bir tasarım olduğu gerekçesiyle koruma kapsamına giremez.

Tasarımlarınızın koruma altına alınabilmesi için ayrıca ayırt edici niteliğe de sahip olması gerekmektedir.

Ayırt Edicilik Nedir?

Endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile bilinen herhangi bir endüstriyel tasarımın bu kullanıcıda yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasıdır.

Geri Dön