Lorem ipsum

Tasarımcıların Sahip Olması Gereken Yetenekler

 • Tasarımcıların kendilerini ifade edebilecek yetkinlikte iletişim tekniklerine hakim olmaları gereklidir.

 • Tasarımcı insanların farklı özelliklerini ve gereksinmelerini anlayarak bu özelliklere ve gereksinmelere yanıt verebilmelidir.

 • Kullanıcı gereksinmelerini ön plana alan insan ve toplum bilim bilincinin tasarımcılarda olması gereklidir…

 • Tasarımcıların klişelerden ve denenmiş örneklerden uzak durmaları gereklidir.

 • Uygun teknolojilerin yaratıcı uygulamalarını yapabilmelidir.

 • Bu nedenle bir tasarımcının çok  geniş bir genel kültüre sahip olması gereklidir. Çağdaş teknolojik gelişmeleri yani yeni malzemeleri, yeni üretim yöntemlerini, endüstriyel organizasyonlardaki gelişmeleri takip etmesi gereklidir.

 • Tasarımcının öğrenmeyi öğrenmiş olması gereklidir.

 • Tasarım tümüyle mantıklı kararlara dayanır.

 • Aynı zamanda tasarımcının yeniliklere açık olması gereklidir. Bir tasarımcıdan beklenen en önemli özellik, yaratıcılıktır.

 • Tasarımcının geçmişte yapılmış olanlar ve de geleceği oluşturmada tasarımın yeri konusundaki duyarlılığa sahip olması gerekir. Enformasyon teknolojileri tasarımın bugünkü ortamda ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Elektronik ve bilişim alanındaki  yeni gelişmeler tasarımı ve tasarımcıyı doğrudan doğruya ilgilendirmektedir.

 • Ayrıca tasarımcı kültürel etkinliklerden ve çağdaş akımlardan haberdar olmalıdır. Şöyle ki fotoğraf,film, sinema, resim, heykel hatta edebiyatta neler olup bittiğini takip etmesi gereklidir. Yaratıcılık bu birikimlerin sonucunda ortaya çıkacaktır.
Geri Dön